Auto Workshop Manager

Auto Workshop Manager 1.82

Creates and customizes customer invoices
Người dùng đánh giá
2.0  (3 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
1.82 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
RH - Computer Solutions
Optimize and speed up the invoicing operations of the accounting department of a maintenance garage by automatically generating documents in the suite for processing and customizing invoices for vehicle service. It stores full client history and creates data backups.
Auto Workshop Manager đã được thiết kế từ dưới đất lên đầu tiên và trước nhất dễ dùng, không có huấn luyện đặc biệt là cần thiết. Cô có thể tạo ra chuyên nghiệp khách hàng invoices trong vài phút và theo dõi tất cả khách hàng và cung cấp liên quan đến hoạt động một cách dễ dàng. Auto Workshop manager không thể networked. Tuy nhiên, nếu cô có một PC trong xưởng và nói một máy tính xách tay trong nhà dùng, nó có thể được cài đặt Auto Workshop Manager trên cả hai PCs và chép lại dữ liệu từ một người khác sử dụng một USB chìa khóa đâu phải để thể hiện.
Thông tin được cập nhật vào: